Registračné číslo projektu: 20223-CZ01-KA210-YOU-000093746

Dom zahraničnej spolupráce – DZS, dotácia EÚ v rámci programu Erasmus+
Od 1.7.2023 štartuje dvojročný medzinárodný projekt „KVÍZOMAT alebo Zachrániš ma?“
Projekt je realizovaný organizáciou Medica3nec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Územným spolkom Žilina. Teda zrkadlový projekt v dvoch štátoch.
V súčasnej dobe máme zapojených 15 základných škôl zo Žilinského kraja. Žiakov 8. tried čaká v nadchádzajúcom školskom roku projektový deň zameraný na Prvú pomoc zážitkom, v ďalšom školskom roku potom medzinárodná online súťaž prvej pomoci Kvízomat v živom vysielaní z Ostravského televízneho štúdia. Víťazi, teda päť najlepších žiakov z danej školy, budú školu reprezentovať a zúčastnia sa súťaže prvej pomoci v modelových situáciách. Túto súťaž budú v Žiline hodnotiť zahraniční rozhodcovia.


Partner projektu:

MEDICA Třinec, z.ú.
FB: https://www.facebook.com/medica3nec.cz/
web: https://www.medica3nec.cz/


Fotodokumentácia školení: