Naši lektori

Bc. Peter Martinek, MBA
inštruktor prvej pomoci, CEO Zážitková prvá pomoc®, inštruktor BLS

Mgr. Zuzana Mahútová
inštruktor prvej pomoci, lektor kurzu Opatrovania,

PhDr. Magdaléna Padalová
inštruktor prvej pomoci, lektor kurzu Opatrovania, lektor Baby kurzov

Viera Květoňová, DiS.
inštruktor prvej pomoci

Patrik Medvecký
školiteľ prvej pomoci, CEO Zážitková prvá pomoc®, mentor programu Zážitková prvá pomoc

Naši tréneri prvej pomoci

Ing. Kamil Guľaša
tréner prvej pomoci

Adam Bartko
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Ing. Marcel Kšenzulák
tréner prvej pomoci

Ema Ďuranová
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Bc. Martina Geročová
tréner prvej pomoci

Bc. Boris Konečný
tréner prvej pomoci

Marián Gašper
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Samuel Hoskovec
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Bc. Lucia Korbelová
tréner prvej pomoci

Andrea Miková
tréner prvej pomoci

Róbert Kalma
tréner prvej pomoci

Ing. Alexandra Majeríková
tréner prvej pomoci

Jakub Hodoň
tréner prvej pomoci