Naši lektori

Mgr. Peter Martinek, MBA
vedúci inštruktor, simulačný špecialista, CEO SimEdu®, inštruktor PP, BLS-I,

Mgr. Zuzana Mahútová
inštruktor prvej pomoci, lektor kurzu Opatrovania,

PhDr. Magdaléna Padalová
inštruktor prvej pomoci, lektor kurzu Opatrovania, lektor Baby kurzov

MUDr. Marianna Jamečná
inštruktor prvej pomoci

Viera Květoňová, DiS.
inštruktor prvej pomoci

Bc. Patrik Medvecký
inštruktor prvej pomoci, CEO Zážitková prvá pomoc®, mentor programu Zážitková prvá pomoc

Ing. Bc. Marcel Kšenzulák
inštruktor prvej pomoci, lektor SimEdu®

Bc. Boris Konečný
inštruktor prvej pomoci, lektor SimEdu®

Naši tréneri prvej pomoci

Jakub Klínovský
tréner prvej pomoci, mentor Dobrovoľných záchranárov SČK

Ing. Kamil Guľaša
tréner prvej pomoci

Adam Bartko
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Ema Ďuranová
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Ing. Martina Geročová
tréner prvej pomoci

Marián Gašper
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Samuel Hoskovec
tréner prvej pomoci, inštruktor BLS

Bc.et Bc. Lucia Korbelová, DiS
tréner prvej pomoci

Bc. Andrea Miková
tréner prvej pomoci

Bc. Róbert Kalma
tréner prvej pomoci

Ing. Alexandra Majeríková
tréner prvej pomoci

Jakub Hodoň
tréner prvej pomoci