Mám nárok na plaketu

Ďakujeme Vám za všetkých, ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život. Blahoželáme Vám k získaniu plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Za jeden štandardný odber krvi darca krvi získa v počte odberov jeden odber.
Každý odber krvných doštičiek sa počíta za dva odbery krvi, plaketu tak darca krvi získa skôr.

V prípade, že ste dovŕšili príslušný počet odberov, vyplňte si Návrh na udeniele ocenenia, a vhoďte ho na príslušné odberové miesto NTS SR alebo HTO.
Overený návrh môžete odniesť aj priamo k nám na Slovenský Červený kríž do Žiliny.

NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA  – na stiahnutie

Oceňujeme bezpríspevkových darcov krvi 2x do roka alebo na vyžiadanie.

Nedostali ste ocenenie? Nemohli ste si prísť na oceňovanie? Alebo máte problém s oceňovaním? Napíšte nám!

Koordinátor pre BDK: Bc. Kamil Guľaša ,  email: krv.za@redcross.sk

INFORMÁCIE O BENEFITOCH