Oceňovanie darcov krvi okresov Žilina a Bytča

Dňa 11.12.2018 prebehlo v Mestskom divadle v Žiline slávnostné oceňovanie darcov krvi okresov Žilina a Bytča medailami MUDr. Jana Janského a medailov Prof. Kňazovického za mnohonásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Darcov privítal a slávnostným aktom sprevádzal PhDr. Martin Brňak, PhD. riaditeľ Slovenského Červeného kríža, územného spolku Žilina, a darcov oceňovali členovia Územnej rady SČK Žilina na čele s predsedom Územného spolku SČK Petrom Martinekom, MBA. 

Touto cestou ďakujeme Mestu Žilina a Mestu Bytča za podporu Slávnostného oceňovania darcov krvi 2018.

 

Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi za rok 2018

Ďalšie články