ODBEROVÉ MIESTO – HORNÝ VAL

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO MESTA ŽILINA

Miesto: Horný Val (Makovického 5), Žilina – vstup z ulice Makovického, interiérové odberové miesto

Odberové dni: Pondelok – Sobota (mimo nedele a sviatkov)

Odberové časy: 09:00 – 12:45 a 13:30 – 17:30 (17:15 posledný odber)

Objednávanie: bez objednania

ODBEROVÉ MIESTO JE URČENÉ NEOBJEDNANÝM OSOBÁM!

Prednosť majú ZŤP osoby, seniori, imobilné osoby, tehotné ženy a rodič s malým dieťaťom/kočíkom.

Parkovanie: Prístup je pre peších, parkovanie je možné v Aupark Shopping mall alebo na parkovisku pri tržnici. Parkovanie je spoplatnené podľa cenníkov majiteľov parkovísk.

Obmedzenia: Deti nad 10 rokov testujeme v sprievode rodiča, deti do 10 rokov netestujeme!

Odberové miesto sa skladá z administrácie testovanej osoby, samotného steru zo sliznice nosa, čakárne pred odberovým miestom a výdajného okienka pre certifikát. Prosíme testované osoby, aby rešpektovali smerové šípky a pracovníkov Slovenského Červeného kríža. Samotný výter a testovanie realizujú výhradne zdravotnícky pracovníci.

Pre plynulý chod odberu Vás žiadame, aby ste si pripravili preukaz totožnosti. Bez preukazu totožnosti (občiansky preukaz, karta prechodného/trvalého pobytu, pas) Vás neotestujeme. Deti nad 10 rokov sa preukážu kartou poistenca. Dezinfekcia na ruky a papierové vreckovky sú dostupné na mieste.

Potvrdenie: Každej otestovanej osobe sa vydáva Potvrdenie vykonaní testu v slovenskom jazyku. Na požiadanie je možné vydať aj anglickú verziu. Prinesené certifikáty či vlastné listiny NEPOTVRDZUJEME!

Kontakt:
e-mail: zilina@redcross.sk