Online časť kurzu prvej pomoci

O tom čo je to prvá pomoc, čo znamená skratka R-Z-P pre záchrancu v prvej pomoci, ale aj ako volať záchrannú zdravotnú službu sa dozviete v úvodnom videu k prvej pomoci:

(link priamo na Youtube tu.)

Pozrite si ukážku kardiopulmonálnej resuscitácie jedným záchrancom:

(link priamo na Youtube tu.)

V druhom videu nájdete vysvetlenie celého postupu:

(link priamo na Youtube tu.)

Pozrite si ukážku kardiopulmonálnej resuscitácie s použitím AED v záchrane vo dvojici:

(Link na Youtube tu.)

V druhom videu nájdete vysvetlenie celého postupu.

(Link na Youtube tu.)

Pozrite si ukážku poskytovania prvej pomoci – stabilizovanej polohy v praxi:

(Link na Youtube tu.)

V nasledujúcom videu si pozrite vysvetlenie postupu stabilizovanej polohy i špeciálne situácie v bezvedomí.

(Link na Youtube tu.)

Pozrite si ukážku poskytovania prvej pomoci pri závažnej obštrukcii dýchacích ciest.

(Link na Youtube tu.)

V druhom videu sa dozviete, aké sú rozdieli pri úplnom a neúplnom dusení sa, alebo čo robiť, ak Gordonov úder a Heimlichov manéver nezabrali.

(Link na Youtube tu.)

Pozrite si ukážku zástavy veľkého vonkajšieho krvácania.

(Link na Youtube tu.)

Následne si pozrite a vypočujte postup pri poskytovaní prvej pomoci pri veľkom vonakajšom krvácaní a pri špeciálnych krvácavých stavoch.

(Link na Youtube tu.)

Ak ste si pozreli všetky časti, teraz môžete pristúpiť ku záverečnému testu z online časti základov poskytovania prvej pomoci.