Organizačná štruktúra

Aktuálne zloženie Územnej rady a Kontrolnej rady Územného spolku SČK Žilina na roky 2022-2025.
Územná rada a kontrolná rada je volená každé 4 roky územným snemom v zmysle Stanov Slovenského Červeného kríža.

PhDr. Martin Brňak, PhD.
riaditeľ územného spolku

stály štatutárny orgán

Mgr. Peter Martinek, MBA
predseda územného spolku

Bc. Martina Geročová
podpredseda územného spolku

Ing. Marcel Kšenzulák
člen územnej rady

Bc. Lucia Korbelová
člen územnej rady

Mgr. Valéria Moricová, PhD.
člen územnej rady

PhDr. Magdaléna Padalová
člen územnej rady

Viera Květoňová, DiS
predseda kontrolnej rady

Mgr. Zuzana Mahútová
člen kontrolnej rady

Ing. Mária Polorecká, PhD.
člen kontrolnej rady