Otázky a odpovede

Na tejto stránke uvádzame najčastejšie otázky a odpovede ohľadom testovania antigénovým testom na Covid-19 na našom odberovom mieste.

Q: Kedy je najlepšie sa ísť otestovať, ak som bol v styku s pozitívnou osobou?

Ak ste boli v styku s pozitívnou osobou bez použitia rúšky/masky, alebo na dlhšiu dobu ako 15 minút a kratšiu vzialenosť ako 2 metre, alebo v uzatvorenom priestore viac ako 15 minút alebo v priamom fyzickom kontakte, je potrebné zahájiť domácu karanténu. Testovanie antigénovým testom je možné najskôr v 8. deň od styku s pozitívnou osobou. Domáca karanténa končí, ak je najskôr na 8. deň negatívny výsledok testu a nie sú prítomné žiadne príznaky. (viac na korona.gov.sk)

Q: Ako sa dozviem výsledok testu na Odbernom mieste? Dostane každý certifikát?

Každá otestovaná osoba na našom odberovom mieste dostane certifikát s uvedeným menom, priezviskom, dátumom narodenia, dňom testovania a vyznačným výsledkom testu. Je potrebné, aby si testovaná osoba ihneď pozrela výsledok testu, a podľa pokynov na certifikáte postupovala ďalej.

Q: Ako dlho je platný certifikát? Musím sa ním preukazovať?

Certifikát s negatívny výsledkom testu nezaručuje slobodu voľného pohybu. Naďalej sa treba správať zodpovedne, a dodržiavať aktuálne nariadenia proti šíreniu koronavírusu. Certifikát má informatívny charakter o aktuálnom výsledku, a najčastejšie slúži na preukázanie sa lekárovi pred vyšetrením, stomatológovi pred zákrokom a pod. Informujte sa u svojho lekára o dĺžke platnosti výsledku testovania pred vyšetrebím /zákrokom.

Q: Ako sa môžem objednať u Vás na testovanie antigénovým testom?

Na odbernom mieste Horný Val sa neobjednáva!

Q: Môžem sa pri čakaní na testovanie nakaziť koronavírusom?

Nakaziť sa môžete vtedy, ak nedodržiavate R-O-R, teda nosenie respirátora, bezpečný odstup najmenej 2 metre a nedezinfikujete si ruky. Počas prevádzky odberového miesta každý deň dozor dodržiava príslušník Mestskej polície alebo pracovník Slovenského Červeného kríža, ktorý počas dňa priebežne upozorňuje na dodržiavanie 2 metrových odstupov, prípadne, ak niekto nepoužíva rúško/respirátor. Odporúčame pre vlastnú bezpečnosť dodržiavať odstupy.
Priestory, kľučky, stoličky, stoly a pod. sú každý deň plošne dezinfikované na záver služby.
Biologický odpad je pravidelne bezpečne odvážaný a likvidovaný zazmluvnenou oprávnenou organizáciou.
Pred vykonaním odberu pri registrácií ste vyzvaný, aby ste si vydezinfikovali ruky. Dezinfekcia s bezdotykovým dávkovačom je dostupná pri odberovom stane.

Q: Kto vykonáva odbery a testovanie v odbernom mieste?

Odberný tím sa skladá zo zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú samotný odber z nosohltanu (cez nosnú dierku) a manipuláciu s testovacím setom, a dvaja administrátori, ktorí registrujú testovanú osobu a pripravujú certifikát. Zloženie tímu a vzdelanie zdravotníkov je v zhode s vyhláškou Min. Zdravotníctva SR o požiadavkach na odberné miesto.

Q: Koho na odbernom mieste neotestujete?

Na odbernom mieste neotestujeme deti do 10 rokov veku života, deti nad 10 rokov bez sprievodu dospelej osoby a osoby bez preukazu totožnosti (občianského preukazu, pasu, povolenia na pobyt na územní SR, u detí do 15 rokov stačí kartička poistenca).

Q: Ak som ZŤP, nedokážem dlho čakať v rade, alebo sa starám o malé dieťa, či som tehotná,môžem byť na testovaní uprednostnený/á?

Áno. Znevýhodnené osoby po preukázaní sa s kartičkou ZŤP, alebo so sprievodom ZŤP-S, jeden rodič, ktorý sa stará o dieťa alebo v sprievode kočíka, imobilný občan na invalidnom vozíku alebo s dekompenzačnou pomôckou, tehotná žena, alebo senior nad 65 rokov sa po preukazaní príslušníkovi Mestskej polície alebo pracovníkovi Slovenského Červeného kríža môže predbehnúť – teda bude uprednostnený, a otestovaný ihneď na obderovom mieste Horný Val.

Q: Čo mám robiť, ak mám výsledok testu pozivítny?

Počas obdobia 10 dní od vyšetrenia s pozitívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-I9 osoba dodržiava:

  • izoláciu v domácom alebo inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu
  • zákaz stretávania sa s inými osobami okrem osôb v spoločnej domácnosti, zákaz cestovania
  • v karanténe sú súčasne všetky úzke kontakty s pozitívnym na COVID-19, najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti
  • o výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS a pod.
  • denné sledovanie vlastných príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu)
  • denné meranie a zaznamenávanie teploty
  • prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok
  • všetky opatrenia špecifikované na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť keď som Covid 19 pozit“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“
  • Nezabudnite upovedomiť telefonicky o pozitívnom výsledku všetky osoby (kolegov, rodinu a pod.) s ktorými ste boli v úzkom kontakte aj mimo svojej domácnosti v čase 2 dni pred testovaním
  • Nákupy do svojej domácnosti, cestu do lekárne, drogérie nechajte na príbuzného či známeho, ktorý nebol s Vami v kontakte. Nákup Vám môže nechať pred dverami, tak aby ste neprišli do kontaktu.

Všetky informácie ohľadom ochorenia COVID-19, testovania, očkovania a akutálnych opatrení nájdete na korona.gov.sk

Kontakt na odberové miesto: 0940 125 455

NA STIAHNUTIE