Pilotný kurz First Responder SČK

Vzdelávanie našich dobrovoľníkov aktivizujúcich sa v poskytovaní prvej pomoci je veľmi dôležité. Mnohí dobrovoľníci, ktorý pôsobia dlhú dobu v SČK v Žiline a majú za sebou rozšírené kurzy prvej pomoci, potrebovali rásť vyššie, a tak sme im pripravili vzdelávanie podľa štandardov európsych krajín vo vzdelávaní dobrovoľníkov Červených krížov inšpirovaný Írskym Červený krížom a Britským Červeným krížom – program First Responder (Prvý poskytovateľ na mieste). Aby tak Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina mohol kvalitne poskytovať prvú pomoc vo výkone asistenčných služieb.

Vzdelávací program má 208 hodín, tvorí ho 8 týždňov e-learningu pozostávajúce z 20 okruhov a dve praktické prezenčné celovíkendové časti a záverečný test.

 

Vzdelávanie našich dobrovoľníkov v programe First Responder.

Ďalšie články