Príprava a maskovanie simulácií

VIac ako 10 rokov sa v rámci konceptu Zážitkovej prvej pomoci® venujeme príprave simulácií a realistickému maskovaniu poranení (FX Make-up). Okrem využívania maskovania na našich kurzoch a vzdelávaniach v prvej pomoci poskytujeme naše služby zložkám integrovaného záchranného systému v rámci súčinnostných cvičení, tréningoch či súťaží. Naše služby avšak využívajú aj technici BOZP a PO či civilná ochrana pri nácvikoch evaukácie. Naše služby pravidelne využívajú organizácie ako Stredná škola požiarnej ochrany HaZZ SR, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Dobrovoľný hasičský zbor SR, Mestská Polícia Žilina, Adient Slovakia s.r.o., Selvit spol s r.o., Združenie Ovčiarsko (simulácia v tuneli Ovčiarsko), Letisko Hričov a iné.

Poskytujeme:
– komplexné služby zostavenia scenáru a line-up simulácie na základe konzulácie so zadávateľom,
– komplexné služby zostavenia scenáru a line-up simulácie pre udalosti s hromadným postihnutím osôb,
– výber a edukácia správania a reagovania figurantov,
– príprava kulís a rekvizít,
– realistické maskovanie poranení a realizácia simulácie „na placi“,
– spolupráca pri cielenej spätnej väzbe, spolupráca pri vyhodnotení simulácie.

Maskovanie poranení:
– pre súťaže prvej pomoci, záchranárske súťaže a pod. (jednoduchšie maskovanie s častým opakovaním),
– pre ukážky prvej pomoci a znázornenie poranení (jednoduchšie maskovanie),
– pre simuláciu dopravných nehôd, UHPO, katastrof, filmové maskovanie (časovo náročnejšie a sofistikovanejšie)

V prípade, ak máte záujem o prípravu, realizáciu a maskovanie simulácií pre Váš podnik, pre cvičenie Dobrovoľného Hasičského zboru, cvičenie zložky IZS alebo ku súťažiam, neváhajte nás kontaktovať na predseda.za@redcross.sk