Projekt Helfi ti pomáha pomáhať!

Vy ešte nepoznáte Helfiho? Je to mladý šibalský duch. Ale nemajte strach! Tento duch je priateľský, a dokonca vás rád naučí, ako poskytovať prvú pomoc! Spolu so svojimi ilustrovanými kamarátmi – Tobiasom, Luckou, Jakubom a Sašou vás prevedú témami ako prvá pomoc pri krvácaní z nosa, ošetrenie vyvrtnutého členku, uštipnutie osou, úpal zo slnka, bezvedomie ale aj ako sa chrániť pred požiarmi, ako volať na tiesňovú linku či prečo sa stať dobrovoľníkom.

Projekt je určený učiteľom a žiakom prvého stupňa základných škôl a poskytuje rôznorodý materiál od pracovných listov, plagátov, prezentácií, krátkych videií až po Helfiho Box (ktorý obsahuje červenú resuscitačnú kocku, resuscitačnú podložku, rýchle karty a iný materiál pre výučbu resuscitácie). Projekt reaguje na nedostatok vzdelávacích materiálov a možností pre prezenčnú ako aj dištančnú výučbu v poskytovaní prvej pomoci, požiarnej, civilnej ochrany a humanitárnej pomoci, ako aj vzdelávaní v dobrovoľníctve pre prvý stupeň základných škôl. Celý projekt je metodicky vedený dobrovoľníkmi Slovenského Čereného kríža, Územného spolku Žilina – trénermi a inštruktormi prvej pomoci, ktorí so školami zo Žiliny aktívne spolupracujú, vytvárajú stále nové pracovné listy, aktivity a hry, ako aj praktické workshopy, ktoré vedú pre žiakov.

Pilotný projekt sa realizuje pre prvý stupeň základných škôl v meste Žilina vďaka podpore Mesta Žilina a Nadácie Kia.

Ilustrácie projektu sú použité z originálu Helfi hilft dir Helfen Mládeže Rakúskeho Červeného kríža.

Ďalšie články