Prvá pomoc v škôlke

Prvá pomoc v škôlke

Môžu aj škôlkari zachrániť ľudský život? A čo robiť, keď nám odpadne kamarát? Ako privolať pomoc?

Aj vo Vašej škôlke môžu deti vedieť poskytovať prvú pomoc! Spolu s Mackom Lackom, a kamarátmi z Červeného kríža naučila celú triedu, ako správne poskytovať prvú pomoc, zavolať na tiesňovú linku, či pomôcť kamarátovi, keď odpadne. Formou zábavého dopoludnia Vás kamaráti z Červeného kríža prevedú svetom prvej pomoci.
Stante sa bezpečnou materskou školou! 

Ak absolvujú všetky triedy materskej školy workshop prvej pomoci so Slovenským Červeným kríži, materská škola získa Osvedčenie o bezpečnej materskej škole!

Chcete vo Vašej škôlke zorganizovať workshop prvej pomoci pre deti? Napíšte nám na peter.martinek@redcross.sk a zarezervujte si svoj termín!