Prvý ročník súťaže RESCUE ŽILINA 2019

07-08.jún – Rescue Žilina 2019. 9 posádok dvojíc laických záchranárov v 7mich úlohách v noci i vo dne. Úlohy vôbec neboli jednoduché, križiaci museli preukázať zručnosti z rozšírenej prvej pomoci, z krízovej komunikácie, z manažmentu mimoradných udalosti, ale aj technické zručnosti či zdravý sedliacky rozum. Udalosť s hromadným postihnutím osôb, dopravná nehoda, úpal či asistencia zdr. záchranárom s transportom. Úlohy hodnotili profesionáli z praxe Falck Záchranná, a.s, a Air Transport Europe spol s r. o., ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc, cenné rady a feedback! Ďakujeme všetkým partnerom za pomoc a spoluprácu. Sláva víťazom, česť porazeným!

1.miesto Marcel Kšenzulák a Kamil Guľaša,
2.miesto Nela Harmanová a Andrea Miková,
3.miesto Jana Števanková a Samuel Ďurčo.

 

07-08.jún 2019  9 posádok dvojíc laických záchranárov v 7mich úlohách v noci i vo dne – Regionálna súťaž First Responderov

Ďalšie články