Rozšírený kurz pre hasičov

Pre koho je kurz určený
– členovia Dobrovoľného hasičského zboru,
– závodný hasičský útvar,
– študenti požiarnej ochrany,
– študenti záchranných služieb, krízového manažmentu,
– jednotky civilnej ochrany, technikov civilnej ochrany,

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný. Minimálny počet účastníkov pre otvorenie kurzu je 10.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostich, požiaroch, dopravných nehodách, crush syndróm, atď.
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder system)
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Edukačné centrum – Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina, Moyzesova 38
(Po dohode aj vo vašich priestoroch zbrojnice, zasadačky a pod.)

Trvanie kurzu
33 vyučovacích hodín (3 dni)
Platnosť Európskeho certifikátu 
3 roky od vystavenia certifikátu
Účastnícky poplatok
Cena kurzu je 90€/osoba. Poplatok sa uhráza v prvý deň konania kurzu v hotovosti na mieste. V prípade úhrady na faktúru je potrebné kontaktovať SČK Územný spolok Žilina vopred.

V cene vzdelávacieho kurzu je aj vzdelávací materiál a občerstvenie počas prestávok.

Termíny a prihlásenie na kurz
Kurz sa otvára najmä pre skupiny najmenej 6tich účastníkov (organizované skupiny). Viac informácií na predseda.za@redcross.sk

Lokálny garanti kurzu
PhDr. Magdaléna Padalová
Mgr. Zuzana Mahútová

Koordinátor kurzu
Peter Martinek, MBA.