Vyberte si kurz, ktorý vám sadne!

Vyberte si kurz, ktorý vám sadne!

8 hod. kurz prvej pomoci (1 deň)
pre širokú verejnosť, autoškoly, zamestnancov a zamestnávateľov v rámci pravidelného preškolenia v prvej pomoci ku BOZP.

Baby kurz prvej pomoci (1 deň)
pre mamičky, oteckov, opatrovateľov, pedagógov MŠ, ZŠ a vychovávateľov.

Kurz KPR/AED (1 deň)
pre tých, ktorí chcú vedieť okamžite reagovať pri život-ohrozujúcich stavoch a chcú vedieť správne použiť AED.

16 hod. kurz prvej pomoci (2 dni)
rozšírený zážitkový kurz pre tých, ktorí chcú vedieť viac, a prvú pomoc zažiť prostredníctvom modelových simulácií na „vlastnej koži“.

33 hod. kurz prvej pomoci (3 dni)
rozšírený zážitkový kurz pre tých, ktorí chcú vedieť viac, a prvú pomoc zažiť prostredníctvom modelových simulácií na „vlastnej koži“ – pre tých, ktorým jenodňový kurz nestačí 🙂

Kurz prvej pomoci pre hasičov (3 dni)
špecializovaný zážitkový kurz pre DHZ, závodných hasičov či technikov požiarnej ochrany a študentov hasičstva.

Kurz prvej pomoci pre tábory (4 dni)
špecializovaný zážitkový kurz pre skautov, eRkárov, táborových zdravotníkov plný simulovaných situácií so zameraním na tábory a hory.

101 hod. kurz prvej pomoci (9 dní)
rozšírený zážitkový kurz prvej pomoci pre tých, ktorí prichádzajú často do styku s poskytovaním laickej prvej pomoci ako technici BOZP, závodní hasiči a pod. ale aj pre tých, ktorým jeden víkend na prvú pomoc je málo.