Podporte nás percentami z dane

V roku 2020 sme sa aj vďaka Vám mohli úspešne zapojiť do boja s koronavírusom COVID 19.  Veríme, že sa nám to podarí s vašou pomocou aj tento rok.

AKO DAROVAŤ 2 %  ?

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali v r. 2020 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2021– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2021– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

POTREBNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno ( Názov) : Slovenský červený kríž, Územný spolok Orava

IČO: 00416061

Sídlo:  J. Ťatliaka 2051/8, 026 01  Dolný Kubín
Právna forma: Slovenský Červený kríž

Ďakujeme.

Ďalšie články