Kurzy

  • 8 hodinový     (hodiny sú 45 minútové)
  • 16 hodinový   (určená osnova, teória + praktický)
  • 33 hodinový   (nácvik, tréning zručností)

Ponuka kurzov pre:

uchádzačov o vodičské oprávnenie, verejnosť, organizácie, členov miestnych spolkov SČK občianske združenia, verejnú správu a samosprávu, dobrovoľné hasičské zbory  a iné záchranárske zložky

  • Cena 8   hodinového kurzu PP na jednu osobu – 21 €      
  • Cena 16 hodinového kurzu PP na jednu osobu – 42 €
  • Cena 33 hodinového kurzu PP na jednu osobu – 90 €

Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami.     Kurzy prvej pomoci možno absolvovať v akreditovaných učebniach v Dolnom Kubíne, Námestove, Tvrdošíne, Nižnej  a Trstenej. Tiež je možnosť mobilnej učebne/ pri určitom počte účastníkov zabezpečíme lektora aj pomôcky k výučbe na dohodnuté miesto/ Výučbu zabezpečujú akreditovaní inštruktori SČK, pričom používajú modernú výučbovú techniku, pomôcky a výučbové modely. Na kurzoch získate nielen teoretické vedomosti, ale v prvom rade praktické zručnosti potrebné na poskytnutie prvej pomoci.

Kontakt: email: dolnykubin@redcross.sk, MT: 0903 558920, 0903 134323