Družstvo prvej pomoci dospelých z Istebného potvrdilo svoje kvality

Dňa 10.6.2017 sa  pod  záštitou starostky Obce Istebné Bc. Lýdie Fačkovej a v spolupráci s MS SČK Istebné konal IV. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých, ktoré sú vytvorené z vyškolených dobrovoľníkov miestnych spolkov SČK na Orave. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z MS SČK: Breza, Hladovka, Istebné, Klin, Medzibrodie, Oravská Polhora, Vasiľov, Zákamenné… 

Dňa 10.6.2017 sa  pod  záštitou starostky Obce Istebné Bc. Lýdie Fačkovej a v spolupráci s MS SČK Istebné  konal IV. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých , ktoré sú vytvorené z vyškolených dobrovoľníkov  miestnych spolkov SČK na Orave. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z MS SČK: Breza, Hladovka , Istebné, Klin, Medzibrodie, Oravská Polhora, Vasiľov, Zákamenné. 

Súťažiaci  si na piatich stanoviskách museli poradiť s rôznymi situáciami a poraneniami, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote: poskytli prvú pomoc kamarátom, ktorí sa viezli spolu na jednom bicykli. Šli rýchlo, zrazu im do cesty vbehol pes. Spadli, dôsledkom čoho bola otvorená zlomenina kľúčnej kosti u jedného, poranenie oka u druhého. Náhodný okoloidúci, ktorý videl ako spadli, sa rozbehol im pomôcť, ale zakopol, spadol, udrel sa o obrubník, následkom čoho  bola tržná rana na hlave a otras mozgu. Na ďalšom stanovisku poskytovali prvú pomoc dvom kamarátkam, ktoré chceli zložiť mňaukajúce mačiatko zo stromu, ktoré sa tam snažilo zachrániť pred rozzúreným psom. Tu bolo treba ošetriť poranenie členka po páde zo stromu a pohryznutie psom. Azda najviac sa súťažiaci zapotili pri poskytovaní prvej pomoci kamarátom, ktorí pílili drevo na cirkulárke. Tu bolo treba  poskytnúť prvú pomoc pri reznej rane na predlaktí  so silným krvácaním a bodnom poranení  brucha s cudzím telesom v rane so začínajúcim šokom. V živote dochádza k rôznym poraneniam aj  pri športe. Preto si súťažiaci mali možnosť vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti aj na ihrisku. Poskytovali prvú pomoc pri náhlej diabetickej príhode a odrenine ľavého predlaktia a ruky. Súčasťou súťaže bola aj situácia, v ktorej bola osoba v bezvedomí a nedýchala. Tu rozhodcovia hodnotili poskytovanie KPR na pripravenom resuscitačnom modeli každým členom družstva samostatne.
Súťažilo sa v krásnom,  upravenom a príjemnom prostredí Obecného úradu za ideálneho počasia, v príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarali členovia MS SČK Istebné. Hoci všetci súťažiaci podali skvelé výkony, najviac sa darilo  družstvu prvej pomoci dospelých z MS SČK Istebné, ktoré skončilo na 1. mieste. Obhájilo tak svoje prvenstvo z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže. Členovia družstva budú Územný spolok SČK  Orava  zastupovať na Celoslovenskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka v Nových Zámkoch v dňoch 23.- 25.6.2017. Na 2. mieste skončilo družstvo  prvej pomoci dospelých z MS SČK Breza, na 3. mieste  sa umiestnilo družstvo prvej pomoci dospelých z MS SČK Zákamenné.