Slovenský červený kríž ocenil darcov krvi

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi   Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava ocenil ľudí, ktorí svojim viacnásobným darovaním krvi dokázali, že myslia a žijú aj pre druhých, pre tých, ktorí najvzácnejšiu tekutinu – ľudskú krv potrebujú pre život…

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi   Slovenský Červený kríž Územný spolok Orava ocenil ľudí, ktorí svojim viacnásobným darovaním krvi dokázali, že myslia a žijú aj pre druhých, pre tých, ktorí najvzácnejšiu tekutinu – ľudskú krv potrebujú pre život. Deň 16. jún 2016 bol príležitosťou týmto vzácnym ľuďom poďakovať. V reštaurácii Stavbár bolo v tento deň ocenených bronzovou plaketou MUDr.Janského 95 darcov krvi, striebornou plaketou MUDr. Janského 55 darcov krvi, zlatou plaketou 24 darcov krvi, diamantovou plaketou 6 darcov krvi a najvyšším vyznamenaním – medailou prof.Kňazovického 2 darcovia krvi.