Družstvo prvej pomoci dospelých z Istebného opäť prvé

Súťažilo sa v upravenom  a príjemnom prostredí futbalového ihriska Breza za ideálneho počasia , v príjemnej atmosfére, o ktorú sa postarali členovia MS SČK Breza.  Hoci všetci súťažiaci podali skvelé výkony, najviac sa darilo  družstvu prvej pomoci dospelých z MS SČK Istebné, ktoré skončilo na 1. mieste. Obhájilo tak svoje prvenstvo z predchádzajúcich troch  ročníkov súťaže.  Členovia družstva budú Územný spolok SČK  Orava  zastupovať  na Celoslovenskej súťaži v poskytovaní prvej pomoci – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka  v Žiline  v dňoch 22.6.-23.6.2018. Na 2. mieste skončilo družstvo  prvej pomoci dospelých z MS SČK Vasiľov  , na 3. mieste  sa umiestnilo družstvo prvej pomoci dospelých z MS SČK Klin.

 

Dňa 09.06.2018 sa  pod  záštitou starostu Obce Breza Ing. Ladislava Matejčíka.  a v spolupráci s MS SČK Breza konal V. ročník súťaže družstiev prvej pomoci  dospelých , ktoré sú vytvorené z vyškolených dobrovoľníkov  miestnych spolkov SČK na Orave

Ďalšie články