Humanitárna pomoc 31.01.2023

31. januára 2023 k nám zavítali kolegovia zo Svidníka s dodávkou plnou humanitárnej pomoci. Vykladali sme a vykladali, aj dievčatá z kurzu pomáhali, lebo každá ruka v takomto prípade sa zíde, ale akoby to autíčko nemalo konca. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, prvá pomoc už má svojich nových majiteľov a priebežne ju distribuujeme do sociálne slabších rodín.