Potravinová pomoc z nášho územného spolku

Pani Mgr. Veronika Polťáková s ďalšími členkami v Zákamennom z miestneho spolku Slovenského Červeného kríža odovzdali potravinovú pomoc 5 rodinám.