ZŠ Kňažia 20.03.2023

20.03. 2023 ZŠ s MŠ Kňažia, ďakujeme za pozvanie pani učiteľke Jitke Jackulíkovej a milú spoločnosť. Musíme pochváliť žiakov, mali vynikajúce vedomosti, ktoré sme len doplnili o praktické zručnosti. Sami zistili, že záchrana ľudského života je naozaj fyzický náročná, ale stojí za to.

https://zskomdk.edupage.org/news/?gtnid=1786#