Ocenenie prišlo aj na Oravu

Slovenský Červený kríž opäť vyzdvihol prácu svojich dobrovoľníkov, pracovníkov a podporovateľov. Za pomoc iným si vzácne ocenenia prevzali aj ľudia z Oravy

Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/20849353/cerveny-kriz-ocenil-dobre-skutky-styroch-oravcov.

Ocenenie prišlo aj na Oravu

https://myorava.sme.sk/c/20849353/cerveny-kriz-ocenil-dobre-skutky-styroch-oravcov.html#ixzz5J3mFNxkn

Ďalšie články