Ocenenie viacnásobných darcov krvi

Po krátkom kultúrnom programe, ktorý si pripravili mladí umelci z akordeónovej triedy so ZUŠ I.Ballu pod vedením p. uč. Sojčákovej a p.uč. Kočalku sa bezpríspevkovým darcom krvi prihovoril predseda ÚzS Mgr. P. Ľorko. Vyzdvihol  neoceniteľnú hodnotu ľudskej krvi a všetkých, ktorí ju darujú.  Vyslovil poďakovanie všetkým prítomným za ich humánny čin.   Spolu so zástupcami HTO NsP v Dolnom Kubíne a Trstenej odovzdal Zlaté plakety MUDr. J Jánskeho 26  bezpríspevkovým darcom krvi, Diamantové plakety MUDr. J Jánskeho 11  bezpríspevkovým darcom krvi.  Medailu MUDr. Kňazovického obdržali 2 darcovia krvi.
Všetkým bezpríspevkovým darcom krvi  ešte raz ĎAKUJEME.
 

Dňa  12.06.2018 zorganizoval SČK ÚZS Orava Dolný Kubín slávnostný aktív darcov krvi, ktorý bol spojený s oceňovaním  viacnásobných darcov krvi Zlatou a Diamantovou plaketou MUDr. J. Janského a medailou MUDr. Kňazovického

Ďalšie články