Školenie učiteľov zdravotníkov

ŠKOLENIE PRVEJ POMOCI PRE UČITEĽOV  ZDRAVOTNÍKOV

SČK Územný spolok Orava v Dolnom Kubíne  zorganizoval  dňa 05.02.2018  školenie  prvej pomoci pre učiteľov zdravotníkov.

Táto aktivita sa realizovala v  rámci dlhoročnej spolupráce so  základnými a strednými školami  v oblasti prevencie a ochrany zdravia  človeka a prvej pomoci . Školenia sa zúčastnilo  20 pedagógov zo základných škôl a 4 zo stredných škôl. Okrem teoretickej a praktickej časti školenia v prvej pomoci boli účastníci oboznámení  s termínom  územnej  súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci mladých  v r.2018 a dostali  pokyny  k príprave a účasti družstiev na tejto súťaži. Veríme, že vedomosti a skúsenosti  získané na tomto školení , budú prínosom nielen pre pedagógov, ale aj pre všetkých mladých ľudí, ktorým v rámci pedagogického procesu a prípravy na súťaž  pedagógovia sprostredkujú.

Školenie prvej pomoci učiteľov zdravotníkov

Ďalšie články