Študentská kvapka krvi 2020 úspešná.

Sloganom tohtoročnej kampane Študentská  kvapka krvi  boli slová :   Rád sa miešaš druhým do života? Väčšina z nás sa občas mieša do života druhých ľudí – niekedy radou, inokedy pomocou. Slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chcel pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje zdravie a život druhého človeka.

26. ročník  celoslovenskej kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi bol tohto roku iný, ako po minulé roky. Prebiehal  v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 sprísnili opatrenia v celej krajine a  mobilné odbery krvi boli aj na Orave  zrušené.  Aj napriek tomu  bolo možné darovať krv  na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc v Dolnom Kubíne a v Trstenej.   Počas kampane ŠKK 2020  od 19. októbra do  20. novembra 2020 darovalo na týchto oddeleniach krv  423 bezpríspevkových darcov krvi, z toho bolo až 61 prvodarcov. 

Milí darcovia krvi, aj  vďaka Vám si uvedomujeme, že život nie je len o egoizme, bezduchosti,  manipulácii, mladosti,  kráse a pozemskom bohatstve, ale že život stojí na empatii, dôstojnosti , spoluúčasti  človeka  s človekom, na pomoci človeku trpiacemu a odkázanému na pomoc blížnych. Hodnota Vami darovanej krvi  je nielen v tom, že  zachraňujete život iným , ale  že im tiež pomáhate žiť  plnohodnotnejšie, dlhšie a produktívnejšie.

Ďakujeme Vám   za Vašu neoceniteľnú službu spoločnosti  i všetkým, ktorým ste svojou krvou pomohli.

Ďakujeme, že sa miešate druhým do života!

Ďalšie články