Tlačová správa

      Bratislava, 10. septembra 2021


11. september – Svetový deň prvej pomoci –
Buď hrdinom v prvej pomoci vo svojej škole či komunite.

 

Aj tento rok si v druhú septembrovú sobotu pripomíname Svetový deň prvej pomoci. Tento rok je jeho téma zameraná na deti a mládež. Prax ukazuje, že deti sú schopné už v útlom veku pochopiť a naučiť sa základné zručnosti na záchranu ľudského života. Práve ony môžu vo svojich školách, komunitách či rodinách zohrávať kľúčovú úlohu v prípade nehody či úrazu.

Slovenský Červený kríž (SČK) už dlhé desaťročia približuje prvú pomoc deťom v materských školách a žiakom i študentom základných a stredných škôl. Spolu s dobrovoľníkmi SČK a učiteľmi zabezpečuje pravidelné stretnutia s deťmi a krúžky prvej pomoci.

 

SČK vyvíja snahu, aby sa deti v školách pravidelne venovali problematike prvej pomoci a získavali potrebné zručnosti. „Deti veľmi radi zdieľajú a ukazujú svojmu okoliu, čo nové sa naučili. Úplne prirodzene a nenútene tak môžu pre problematiku prvej pomoci zapáliť nielen svojich rovesníkov, ale aj súrodencov a rodičov. Koncom školského roka svoje zručnosti prezentujú aj na súťažiach prvej pomoci, ktoré v spolupráci so školami organizujeme vo všetkých okresoch,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK.

 

Znalosti poskytovania prvej pomoci pomáhajú byť zodpovednejším k sebe i svojmu okoliu. Kurzy prvej pomoci organizované Slovenským Červeným krížom môžete absolvovať kdekoľvek na Slovensku. Viac informácií o kurzoch prvej pomoci nájdete na https://redcross.sk/kurzy/

Ďalšie články