Vyzbierané potraviny pomohli na Orave 52 rodinám

Do tohtoročnej zbierky potravín v Kauflande  sa za SČK ÚzS Orava  zapojilo 13 dobrovoľníkov  SČK a 2  zamestnanci Kauflandu.   Za jeden deň zbierky v jednej pobočke  Kauflandu na Orave, ktorá sídli v Dolnom Kubíne, 242 darcov  darovalo  potraviny, ktoré  naplnili 52 balíkov. Balíky boli  distribuované prostredníctvom zástupcov SČK  a zástupcov obecnej samosprávy ľuďom v núdzi, najmä mnohopočetným rodinám s deťmi, sociálne slabším občanom, seniorom a občanom s ŤZP. Balíky takto dostali tohto roku rodiny v Istebnom, Pucove, Medzibrodí, Kraľovanoch, Nižnej na Orave, Lokci a Dolnom Kubíne.

Všetkým, ktorí potraviny darovali, aj ktorí sa podieľali na tohtoročnej zbierke potravín úprimne ďakujeme.

PhDr. Zuzana Kršková.

Ďalšie články