Zneužívanie znaku SČK

Znak červeného kríža je jedným zo svetovo najznámejších symbolov, jeho používanie má však veľmi presne stanovené pravidlá. V týchto náročných dňoch sme svedkami jeho zneužívania. Slovenský Červený kríž vyzýva verejnosť, aby nepoužívala znak červeného kríža svojvoľne.

Obrovská vlna solidarity, ktorej sme momentálne svedkami, pomáha zvládať zvýšené nároky na poskytovanie pomoci. Pomáha nielen Slovenský Červený kríž, ale aj mnohé ďalšie organizácie a jednotlivci. Mnohí v dobrej viere, no nepoznajúc podmienky používania tohto symbolu, označujú svoje vozidlá či personál červeným krížom. Neuvedomujú si však širší dosah jeho nesprávneho používania.

Pravidlá používania znaku vytvorilo Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca a sú univerzálne platné. V súčasných podmienkach na území Slovenskej republiky znak červeného kríža môže na označenie používať iba:

  • Slovenský Červený kríž a delegácie Medzinárodného výboru Červeného kríža a Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca – ich zamestnanci, budovy, vozidlá a iný majetok
  • Vojenská zdravotnícka služba a vojenské zdravotnícke vozidlá a zariadenia

Prosíme všetkých, ktorí s úmyslom pomáhať označujú svoje vozidlá, tovar či personál znakom červeného kríža, aby odstránili a nepoužívali tento mimoriadne dôležitý symbol. Má totiž nielen označovaciu, ale aj ochrannú funkciu v čase vojny. Neoprávneným používaním sa jeho ochranná hodnota znižuje, čo má za následok ohrozenie bezpečnosti zraniteľných skupín a ľudí, ktorí im poskytujú pomoc.

Ďalšie články