Cezhraničná spolupráca Červeného kríža! -Podujatie zahajujúce projekt

Maďarský Červený kríž z krajov Győr-Moson-Sopron a Slovenský Červený kríž z Územného spolku Dunajská Streda sa spojili vďaka efektívnemu spoločnému projektu. Výsledkom je prístup k odbornému a efektívnemu zásahu pri prípadnej katastrofickej situácii, ktorý chráni záujmy a bezpečnosť maďarských aj slovenských občanov.

Vzťah dvoch organizácií je momentálne na diplomatickej úrovni, je to formálny vzťah, ktorý môže byť upevnený zemepisnou blízkosťou a rovnakými úlohami v projekte. V súčasnosti ešte pozorujeme nedostatky aj napriek tomu, že je vzťah dvoch organizácií vyhovujúci. Ale zmenu si žiadajú rôzne skutočnosti, medzi inými aj stratégie Európskej Únie a v nich formulované riziká dunajského regiónu, ako sú veľké povodne, suchá a priemyselné znečistenie. K úspešnej prevencii, pripravenosti a efektívnemu vystupovaniu je potrebná plynulá spolupráca a rýchly tok informácií. Červený kríž v obidvoch krajinách neustlále venuje pozornosť príprave na poskytnutie pomoci pri katastrofách, každý podľa svojich možností daných štátom. Táto prípravná úloha nie je podporovaná štátom, zatiaľ ju každý musel pokryť z vlastných zdrojov. V prípade núdze sa doteraz napriek zemepisnej vzdialenosti a podobnému okruhu úloh uskutočnili rôzne zásahy. Spoločná príprava a cvičenie budú však nielenže nákladovo efektívnejšie, ale zároveň vznikne jedna silná, vyškolená skupina, schopná maximálne spolupracovať, ktorá bude pozostávať z dobrovoľníkov dvoch krajín. V súčasnosti je v Győri 9 vysoko kvalifikovaných zdravotných a psycho-sociálnych členov, slovenská strana poskytuje 3 členov.

Cieľom projektu je aj zväčšenie tohto čísla, pomocou ďalších teoretických, praktických školení prostriedkov katastrofickej pripravenosti. V krajoch Győr-Moson-Sopron Červený kríž a krajská protikatastrofická obrana už v podobnom duchu spolupracujú, maďarsko-slovenský projekt by vynikajúco doplnil schopnosť spolupráce.

Na podujatí zahajujúcom projekt bude príležitosť na to, aby si zúčastnené strany upresnili všetky podrobnosti a aby sa mohlo spustiť spoločné uvažovanie aj s partnerskými organizáciami. Na 30-hodinovom školení, ktoré sa bude konať v Maďarsku, budú na základe medzinárodného protokolu predstavené kmeňové základné úlohy o prvej pomoci, psycho-sociálnom poskytovaní pomoci a operatívnej práci, vyškolených bude 45 osôb z obidvoch krajín, z nich približne 20 žien. Rovnakí účastníci absolvujú protipovodňové školenie za pomoci protikatastrofických zložiek v slovenskom Gabčíkove v lete 2021. V auguste 2021 je v pláne organizácia konferencie, kde sa naplánuje ďalšia spolupráca, cvičenia, ktoré by sa postupom času pravidelne organizovali, so zapojením ďalších dobrovoľníkov. Projekt by slúžil hlavne na ochranu obyvateľstva pri možnej katastrofickej situácii, a s týmto by bola udržateľnosť spolupráce istejšia.

Ďalšie články