Cezhraničná spolupráca Červeného kríža! – Záverečná konferencia projektu

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda a Červený kríž Rábsko- Mošonskej-
Sopronskej župy v Maďarsku sú vo vzájomnom, cezhraničnom vzťahu. Tento vzťah sa upevnil vďaka
profesionálnym dňom, ktoré sa konali v meste Lipót (Maďarsko) a v meste Gabčíkovo v rámci
projektu „Cezhraničná spolupráca Červeného kríža” (SKHU/WETA/1901/4.1/335).  Organizácie majú
aj naďalej v rámci svojich možností záujem využiť všetky príležitosti, ktoré projekt ponúka.  Tento
projekt bol vynikajúci aj na to, aby sa vybudovali vzájomné cezhraničné vzťahy, a zároveň poskytol
vynikajúcu možnosť, aby sa nadšení a odvážni účastníci lepšie spoznali počas cvičení, resp. počas
spoločného stravovania.   


Neskrývaným cieľom profesionálne spolupracujúcich organizácií je udržiavať a rozvíjať tento
vynikajúci vzťah aj naďalej. Ak by v budúcnosti mali príležitosť, chceli by ju využiť na ďalšiu
spoluprácu a profesionálny rozvoj.

V rámci projektu „Cezhraničná spolupráca Červeného kríža”  bude táto spolupráca pomáhať chrániť
slovenských a maďarských občanov. Prvá teoreticko-praktická časť projektu sa konala v meste Lipót
(HU), druhá praktická časť protipovodňového výcviku sa konala v Gabčíkove (SK). Členovia organizácií
Červený kríž Rábsko- Mošonskej-Sopronskej župy v Maďarsku a Slovenský Červený Kríž, územný
spolok Dunajská Streda sa pripravili na zvládnutie pohotovostného stavu, ako aj na riešenie úloh,
ktoré so sebou prináša krízová situácia. 


V rámci zorganizovania projektu sa predstavitelia oboch organizácií navzájom zoznámili, a vzájomne
sa informovali o tom, akým spôsobom funguje ich organizácia. Naskytla sa možnosť navzájom si aj
pomáhať vo svojej činnosti a učiť sa jeden od druhého. Vedenie aj členovia oboch organizácií sa
zhodli v tom, že by sa odborné vedomosti mohli rozvíjať na užšej a profesionálnejšej úrovni, ako v
teoretickej, tak aj v praktickej oblasti.


Prvá časť projektu bola teoretická aj praktická. Jej realizácia bola medzi 2.-4. júnom 2021 v hoteli
Orchidea nachádzajúcom sa v Lipóte  (miesto: 9233 Lipót, Rákóczi u. 42-44) v Maďarsku. Prebehla
séria prednášok zameraná na získanie nových poznatkov, ako aj prednášky spojené s praktickými
cvičeniami.  Uskutočnil sa aj teoretický a praktický nácvik prvej pomoci, teoretické psycho- sociálne
školenie, a v neposlednom rade školenie o práci krízového štábu. Členovia Červeného kríža, ktorí sa
zúčastnili odborného školenia v Lipóte, sa zároveň zúčastnili druhej praktickej časti v dňoch 30. júna
2021 až 2. júla 2021 v Gabčíkove, meste ležiacom na Slovensku, na Žitnom ostrove. V malebnom
prostredí sa konali cvičenia zamerané na ochranu pred povodňami. Účastníci v rámci školenia
samozrejme preniesli do cvičenia aj tie odborné základy, ktoré nadobudli počas svojej aktívnej
činnosti v Červenom kríži.  Tieto skúsenosti, ako aj odborné poznatky, ktoré si osvojili počas školení
v Maďarsku aj na Slovensku, budú môcť zúročiť aj v praxi.

Projekt „Cezhraničnà spolupràca Červenèho kríža“ skončil so zàverečnou konferenciou. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 06.08.2021 v Dunajskej Strede, kde sa stretlo pár členov z Slovenskèho Červenèho krìža a pár členov z Maďarskèho Červenèho krìža. V prvom rade boli zhrnutè a analyzovanè výsledky a skùsenosti vykonanej spolupràce. Na tejto akcii sa dohodli o ďalšej spolupràce, na ďalšìch spoločných aktivitàch, o spoločných cieľoch.


Na realizáciu projektu získal Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda podporu
celkovo 16 752,47 Eur, projekt trvá do 31. augusta 2021.

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Ďalšie články