Kurz opatrovania

PRE  NEZAMESTNANÝCH  ZDARMA

Ponuka – Opatrovateľský kurz

Kurz:

  • pre opatrovateľky v domácnosti a v sociálnych zariadeniach
  • pre au-pair detí

Platný v celej EU.

226 hod. akreditovaný kurz – Osvedčenie v slovenskom a v  nemeckom jazyku .

Kontakt:

ÚzS SČK DS

Alžbetínske 1203, 4 – poschodie , č.dverí 404 ( vedľa VUB pobočky)

929 01  Dunajská Streda

Tel. číslo: 031/552 26 87

Mobilné číslo: 0903 558 908

e-mail: dunajskastreda@redcross.sk

facebook: Slovenský Červený kríž DS

Ponúkame vám 226 hodinový Kurz opatrovania akreditovaný MPSVaR SR.

Absolvent kurzu získa Osvedčenie o vzdelaní v slovenskom a nemeckom jazyku. Odborná spôsobilosť k výkonu opatrovateľskej služby v SR — Zákon č. 448/2008 Z. z. Rozsah kurzu 105 hodín teoretická výučba, praktická výučba 43 hodín, odborná stáž (prax) 72 hodín, skúšky 6 hodín (test a praktická skúška).

Súbory na stiahnutie