Chceš pomôcť? Môžeš aj takto!

Slovenský Červený kríž, územný spolok v Dunajskej Strede sa uchádza o vaše 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb. Zo získaných prostriedkov podporíte rozvoj darcovstva krvi, dobrovoľníctvo v našom okrese.

Segíteni szeretnél? Így megteheted!

Kérjük mindazokat, akiknek lehetőségük van, hogy személyijövedelemadójuk 2 %-ával segítsék a Dunaszerdahelyi Vöröskereszt tevékenységét.

Identifikačné údaje :Obchodné meno alebo názov / Megnevezés : Slovenský Červený kríž – územný spolok Dunajská Streda

Sídlo / Székhely : Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO) / Regisztrációs szám : 00415944

Právna forma / Jogi forma : nezisková organizácia

Číslo účtu / Számlaszám : 2731122/0200 VUB, a.s.

IBAN : SK03 0200 0000 0000 0273 1122

Ď a k u j e m e🙏 K ö s z ö n j ü k 🙏

Kde nás nájdete