Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Komárno
Dunajské nábrežie 12
945 01 Komárno

IČO: 00415961
DIČ: 2021035973
IBAN: SK50 0200 0000 0000 0243 7142

Napíšte nám

Spolky