Bezpečnosť na cestách

Kontrola autolekárničiek

Dňa 07.07.2015 v čase 09.00 – 10.30 hod. sa v meste Rožňava konala dopravno preventívna akcia. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave v spolupráci s dobrovoľníkmi Slovenského Červeného kríža kontrolovalo dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti vodičmi motorových vozidiel, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a  iných návykových látok pred jazdou a počas jazdy, používanie bezpečnostných pásov a kontrolu povinnej výbavy motorového vozidla. Dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža skontrolovali autolekárničky a taktiež preverili vedomosti vodičov z poskytovania prvej pomoci.