Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Rožňava
Pionierov 8
048 01 Rožňava

IČO: 00416240
DIČ: 2020937281
IBAN: SK0902000000000002434582

Napíšte nám

Spolky