Gemerský kultúrny festival Rejdová

Gemerský kultúrny festival Rejdová

Dňa 20.08.2016 sa uskutoční 43. ročník Gemerského kultúrneho festivalu v Rejdovej, na ktorom dobrovoľníci Slovenského Čereného kríža zabezpečujú zdravotný dozor.