Mikuláš

Mikuláš

Dňa 04.12.2015 navštívil Domov sociálnych služieb a Zariadenie opatrovateľskej služby v Rožňave Mikuláš.