Školenie učiteľov zdravotníkov

Školenie učiteľov zdravotníkov

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava organizoval v dňoch  24. a 25. augusta 2017 školenie prvej pomoci určené pre učiteľov zdravotníkov Materských škôl, Základných škôl a Stredných škôl v okrese Rožňava. Školenie bolo zamerané na metodiku výučby, zmeny odlišnosti a odporúčania Európskej resuscitačnej rady a novinky v poskytovaní prvej pomoci. Prítomní si osvojili postup poskytovania kardiopulmonálnej resuscitácie na elektronickom modeli, osvojili si aj  postup pri uvoľnení cudzieho telesa s dýchacích ciest na figuríne a tiež postup pri použití defibrilátora.