Charitánia

Dňa 26.11.2015 sme sa zúčastnili krásneho podujatia Chartitánia