Klienti Zariadenia opatrovateľskej služby navštívili Subsídium

Október – mesiac úcty k starším