Návšteva Galérie

Klienti zariadenia opatrovateľskej služby navštívili 25.02.2016 Galériu