Informácie o zisťovaní protilátok proti COVID-19

Vyšetrenie IgM a IgG neslúži ako náhrada PCR testu, ktorý sa uskutočňuje pomocou výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať už prekonanú infekciu v minulosti (min. pred 3 – 4 týždňami).

Výsledky testovania protilátok neslúžia ako potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19!

Ak máte niektorý z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste vírusové ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 – 4 týždňami), resp. ste neboli v kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19.

Negatívne výsledky nevylučujú infekciu SARS-CoV-2 najmä u osôb, ktoré boli v kontakte s vírusom. Na vylúčenie infekcie u týchto jednotlivcov by mal byť následne vykonaný test molekulárnou diagnostikou (PCR test). Výsledky testovania protilátok sa nemôžu používať ako jediný základ na diagnostikovanie.

Metóda SARS-CoV-2- IgM, zachytáva výlučne IgM protilátky, ktoré sa tvoria v akútnej fáze ochorenia. Pozitívny výsledok znamená, že ešte neodznela akútna fáza ochorenia. Protilátky IgM sa môžu tvoriť aj niekoľko týždňov. V prípade prítomnosti IgM protilátok a neprítomnosti IgG protilátok môže byť pacient stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.

Metóda SARS-CoV-2- IgG, zachytáva výlučne IgG protilátky, ktoré sa tvoria v neskoršom štádiu ochorenia a znamenajú ochranu pred opätovnou infekciou. Protilátky IgG eliminujú vírus, čo znamená, že v prípade pozitívneho výsledku človek prestáva byť infekčný, aj v prípade pretrvávajúcej tvorby IgM protilátok.

Ďalšie články