Miestne spolky

Boldog
Dunajská Lužná
Gajary
Chorvátsky Grob
Ivánka pri Dunaji
Kráľová pre Senci
Kuchyňa
Limbach
Malacky
Malinovo
Mariánka
Modra
Pezinok
Réca
Senec
Stupava I.
Stupava II.
Tomášov
Vysoká pri Morave
Zálesie
Mládež SČK