Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Prešov

Jarková 45
080 01 Prešov

IČO: 00416231
DIČ: 2020544306
IBAN: SK5102000000000005830572

Spolky