Hodina o Červenom kríži

Mládež Slovenského Červeného kríža už tradične realizuje celoslovenskú kampaň Hodina o Červenom kríži.Tento ročník je v poradí deviaty a jej realizácia bude prebiehať od 16.01.2017 až do konca roka 2017. Hodina o Červenom kríži má upriamiť pozornosť na históriu Červeného kríža – najväčšej dobrovoľníckej organizácií na svete, na 7 základných princípov, na myšlienku humanity a činnosť Červeného kríža doma a vo svete. Za týmito slovami sa skrýva omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zná. Aktuálna situácia doma i vo svete vyžaduje, aby sme všetci poznali význam 7 základných princípov  a aby sme ich nosili v našom srdci. Cieľom kampane je informovať mladých ľudí o aktivitách Červeného kríža vo svete a na Slovensku, podporovať humanitárne cítenie mladých ľudí, motivovať mladých ľudí, aby sa zapojili do aktivít SČK.
 
Aktivity do ktorých sa môžu zapojiť Základné školy:
V mesiacoch január a február  16.01.2017 – 17.02.2017
aktivitaVýtvarná súťaž na tému: 7 princípov Červeného kríža
7 Princípov SČK:  Humanita, Nestrannosť, Neutralita, Nezávislosť, Dobrovoľnosť, Jednota, Celosvetovosť
aktivita Informačná nástenka  ak chcete informovať spolužiakov o Červenom kríži/ Červenom polmesiaci a aktivitách Mládeže SČK, môžete to urobiť aj formou nástenky v škole. Je ideálne, ak je nástenka na miestach, kde má prístup čo najviac ľudí (vestibul školy…). Skúste sa s nástenkou „pohrať“. Môže pripomínať dizajn Blogu, Webu, Facebooku, … jednoducho tak, aby na prvý pohľad upútala. Nezabudnite na Henryho Dunanta, fotky z aktivít.
 
V mesiaci máj  01.05.2017 -31.05.2017 Máj – mesiac v červenom
aktivita Deň v červenom pri príležitosti Svetového dňa ČK – 09.05.2017 príď do školy oblečený v červenom, vytvor symbol ČK a zašli nám svoju fotografiu  /spolužiakov, triedu, školu/ fotografie budú ocenené a vystavené počas Súťaží SČK 
aktivita –  Súťaž SČK v poskytovaní prvej pomoci – zapojiť sa môže každá základná škola s ľubovoľným počtom družstiev, každé družstvo je zložené z 5 členov, ktorí si budú môcť preveriť svoje vedomosti o ČK a poskytovaní prvej pomoci.
aktivitabesedy a prezentácie na témy  História a vznik SČK, Prvá pomoc,  HIV/ AIDS prevencia                    
                                     
V mesiaci október  01.10.2017 -31.10.2017
aktivitabesedy a prezentácie na témy  História a vznik SČK, Prvá pomoc,  HIV/ AIDS prevencia
 
 V mesiaci december   
aktivitaSviečkový pochod  01.12.2017  – pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS/HIV
aktivita – Svetový deň dobrovoľníctva 05.12.2017 – besedy a prezentácie
 
Aktivity do ktorých sa môžu zapojiť Stredné školy:
V mesiacoch január a február  16.01.2017 – 17.02.2017
aktivita Informačná nástenka  ak chcete informovať spolužiakov o Červenom kríži/ Červenom polmesiaci a aktivitách Mládeže SČK, môžete to urobiť aj formou nástenky v škole. Je ideálne, ak je nástenka na miestach, kde má prístup čo najviac ľudí (vestibul školy…). Skúste sa s nástenkou „pohrať“. Môže pripomínať dizajn Blogu, Webu, Facebooku, … jednoducho tak, aby na prvý pohľad upútala. Nezabudnite na Henryho Dunanta, fotky z aktivít.
aktivita –- besedy a prezentácie na témy  História a vznik SČK, Prvá pomoc,  HIV/ AIDS prevencia  
aktivita – príprava na celoslovenskú súťaž v prvej pomoci dospelých – Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
 
V mesiaci máj  01.05.2017 -31.05.2017 Máj – mesiac v červenom
aktivita Deň v červenom pri príležitosti Svetového dňa ČK – 09.05.2017 príď do školy oblečený v červenom, vytvor symbol ČK a zašli nám svoju fotografiu  /spolužiakov, triedu, školu/ fotografie budú ocenené a vystavené počas Súťaží SČK 
aktivita –  Súťaž SČK v poskytovaní prvej pomoci – zapojiť sa môže každá stredná škola s ľubovoľným počtom družstiev, každé družstvo je zložené z 6 členov, ktorí si budú môcť preveriť svoje vedomosti o ČK a poskytovaní prvej pomoci.
aktivitabesedy a prezentácie na témy  História a vznik SČK, Prvá pomoc,  HIV/ AIDS prevencia  
                                                                  
V mesiaci október  01.10.2017 -31.10.2017
aktivitabesedy a prezentácie na témy  História a vznik SČK, Prvá pomoc,  HIV/ AIDS prevencia
 
 V mesiaci december   
aktivitaSviečkový pochod  01.12.2017  – pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS/HIV
aktivita – Svetový deň dobrovoľníctva 05.12.2017 – besedy a prezentácie
 
Fotografie z uskutočnených aktivít, poprípade z vašich krúžkov nám môžete zasielať emailom na adresu roznava@redcross.sk. Výtvarné práce na adresu: Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava, Pionierov 8, 048 01 Rožňava.
      Vyhodnotenie vašich aktivít z mesiacov január a február bude 01.03.2017. Najlepšie výtvarné práce budú odmenené /pri výtvarných prácach nie je určená kategória/. Všetky práce budú uverejnené na stránke SČK úzs Rožňava. Víťazná práca sa stane titulnou fotkou našej stránky na celý rok.  Najlepšie nástenky budú odmenené. Všetky fotografie budú uverejnené na stránke SČK úzs Rožňava.

Hodina o Červenom kríži
 

Ďalšie články