Kurz Opatrovania

Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava otvára 11. januára 2016 o 13.00 hod. Kurz opatrovania. Kurz prebieha v našich priestoroch odbornej učebne na adrese Slovenský Červený kríž Územný spolok Rožňava, Pionierov 8, Rožňava. 

Bližšie informácie o Kurze opatrovania a on-line prihláška TU

Kurz opatrovania

Ďalšie články