Výlet

Dňa 09.07.2015 sa uskutoční výlet pre deti Domu humanity a klientov Zariadenia opatrovateľskej služby.

Miesto výletu: Nyíregyháza – ZOO

Výlet

Ďalšie články