Vyšetrenie protilátok na COVID-19, CRP a INR

Od 01.06.2021 sme spustili pilotné zisťovanie protilátok na COVID-19.

Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu kontakt s vírusom SARS-CoV-2, prítomnosť vírusu alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje z kapilárnej krvi (krv z prsta), čakacia doba na výsledok je 15 minút. V prípade vyšetrenia protilátok po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo po očkovaní na COVID-19 odporúčame prísť na vyšetrenie po 3-4 týždňoch. Cena vyšetrenia: 23€ Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónom číslé – 0903 993 338

CRP vyšetrenie je zisťovanie koncentrácie CRP v krvi. Skratka CRP označuje C-reaktívny proteín, ktorý vzniká pri zápalovej reakcií v tele, nachádza sa v krvi a čím je hodnota vyššia, tým je bakteriálna choroba vo väčšom rozsahu. Vyšetrenie sa realizuje z kapilárnej krvi (krv z prsta), čakacia doba na výsledok je 15 minút. Cena vyšetrenia: 16€ Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónom čísle – 0903 993 338

INR vyšetrenie má za úlohu odhaliť poruchu v systéme zrážania krvi. Cena vyšetrenia: 16€ Pre bližšie informácie nás kontaktujte na telefónom čísle – 0903 993 338

Ďalšie články